ชื่อข่าว : การประเมินโครงการรางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ : 14/01/2562

รายละเอียดข่าว :
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com