ชื่อข่าว : กิจกรรมสร้างป่าสร้างคน ครั้งที่ 13 วันที่ : 5/06/2560

รายละเอียดข่าว : กิจกรรมสร้างป่าสร้างคน ครั้งที่ 13 ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ วัดป่าหมากหน่อ วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว วัดกิ่วพร้าว วันหนองปึ๋ง


ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com