ชื่อข่าว : อบรมเชิงประฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad วันที่ : 26/11/2564

รายละเอียดข่าว : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงประฏิบัติการการใช้โปรแกรม The Geometer Sketchpad ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com