ชื่อข่าว : กิจกรรมเปิดบ้านสู่เหลือง-เขียว JJW OPEN HOUSE 2021 วันที่ : 24/03/2564

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมจัดกิจกรรมเปิดประตูสู่เหลือง - เขียว “J.J.W. OPEN HOUSE” ในการนี้ ดร. ธีระศักดิ์ โนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนจันว้าวิทยาคมได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเครือข่ายจำนวน 9 โรงเรียน ได้ร่วมกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ทางด้านวิชาการการบริหารจัดการการเรียนการสอนโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ในวันพุธที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ หอประชุมโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com