ชื่อข่าว : การประชุมภาคี4ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง-ครู.. วันที่ : 13/03/2564

รายละเอียดข่าว : การประชุมภาคี4ฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครอง-ครู สมาคมนักเรียนเก่า และคณะครูโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม วันที่12 มีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com