ชื่อข่าว : นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม วันที่ : 13/08/2560

รายละเอียดข่าว : โรงเรียนจันจว้าวิทยาคมได้รับการนิทเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการทิเทศในเรื่องการทำโครงงาน และรับฟังแนวทางต่างๆ จากคณะกรรมการติดตามโรงเรียนคุณธรรม
ดูรูปภาพเพิ่มเติม..
 
โรงเรียนจันว้าวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
เบอร์โทรศัพท์ 053-775182 อีเมล jwk_janjawa2519@hotmail.com