ข้อมูลโรงเรียน      วันอังคาร ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  /   เยี่ยมชมเว็บไซต์   03510   ครั้ง

นายดำรง ใจหงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
บุคลากรของโรงเรียน
นางอารีรัตน์ นันทะสมบัติ นายประเสริฐ เครื่องพนัส นางอรุณ เสมอเหมือน นายเจษฏา สุวรรณปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงาน
อำนวยการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
วิชาการ

หัวหน้ากลุ่มงาน
กิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ดูบุคลากร ดูบุคลากร ดูบุคลากร ดูบุคลากร
 
โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
27-12-2560  
27-12-2560 รายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
  23-10-2560 ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และตารางสอนครูภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  27-09-2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
       
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
 
ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2
วันที่ 26/09/2560

กิจกรรมมุทิตาจิตครู


วันที่ 15/09/2560

กิจกรรมอบรมมัคุเทศน์น้อย จจว.


วันที่ 13/08/2560

นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม


วันที่ 07/09/2560

อบรมเวทคณิตนักเรียนระดับชั้น ม.6


วันที่ 18/08/2560

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน


หน้า : 1 2 3 4 5 6 7


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 21 31 52
ระดับชั้น ม.2 26 34 60
ระดับชั้น ม.3 15 24 39
ระดับชั้น ม.4 20 36 56
ระดับชั้น ม.5 16 15 31
ระดับชั้น ม.6 20 16 36
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 151 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 123 คน
รวมทั้งหมด : 274 คน

15/01/2561 แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม (นางสาวนิภาภรณ์ ธนัญชัย)
--> ดูผลงาน.. <--