โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
25-09-2560 ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม "อ่านรายละเอียด"
12-09-2560 ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม " อ่านรายละเอียด "
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
วันที่ 07/07/2560

กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2560


วันที่ 03/06/2560

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์


วันที่ 29/06/2560

พิธีสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ


วันที่ 26/06/2560

กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด


วันที่ 19/06/2560

พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม


หน้า : 1 2 3 4


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 21 31 52
ระดับชั้น ม.2 26 34 60
ระดับชั้น ม.3 15 24 39
ระดับชั้น ม.4 20 36 56
ระดับชั้น ม.5 16 15 31
ระดับชั้น ม.6 20 16 36
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 151 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 123 คน
รวมทั้งหมด : 274 คน