โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
26-07-2560 ตัวอย่างแผ่นพับโครงงานคุณธรรม "ดาวน์โหลด"
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
วันที่ 11/08/2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


วันที่ 01/08/2560

ผู้ตรวจการราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม


วันที่ 27/07/2560

กิจกรรมวันภาษาไทย


วันที่ 27/07/2560

กิจกรรมปลูกต้นกาแฟเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10


วันที่ 07/07/2560

กิจกรรมวันเข้าพรรษาประจำปี 2560


หน้า : 1 2 3


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 21 31 52
ระดับชั้น ม.2 26 34 60
ระดับชั้น ม.3 15 24 39
ระดับชั้น ม.4 20 36 56
ระดับชั้น ม.5 16 15 31
ระดับชั้น ม.6 20 16 36
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 151 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 123 คน
รวมทั้งหมด : 274 คน