โครงสร้างการบริหารงาน สถิติข้อมูลบุคลากร ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา สนจ.
27-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "ไข้เลือดออก" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
13-06-2560 ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน" โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลจันจว้า
31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
ยังไม่มีรายการ
นักเรียนทำความดี ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
คลิ๊กที่นี่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน
วันที่ 26/06/2560
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
อ่านข่าว..

วันที่ 19/06/2560
พิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม
อ่านข่าว..

วันที่ 15/06/2560
กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2560
อ่านข่าว..

วันที่ 24/05/2560
มอบทุนการศึกษา "ทุนสนิทไว" ให้กับนักเรียน
อ่านข่าว..

วันที่ 25/05/2560
กิจกรรมเปิดกองลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2560
อ่านข่าว..

วันที่ 1/06/2560
โครงการโรงเรียนคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560
อ่านข่าว..

วันที่ 5/06/2560
กิจกรรมสร้างป่าสร้างคน ครั้งที่ 13
อ่านข่าว..

วันที่ 9/06/2560
อบรมโครงการโภชนาการดี ชีวีเป็นสุข
อ่านข่าว..

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม..
         
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ระดับชั้น ม.1 21 31 52
ระดับชั้น ม.2 26 34 60
ระดับชั้น ม.3 15 24 39
ระดับชั้น ม.4 20 36 56
ระดับชั้น ม.5 16 15 31
ระดับชั้น ม.6 20 16 36
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 151 คน
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 123 คน
รวมทั้งหมด : 274 คน