31-03-2560 ประกาศ เสนอยื่นซองประมูลขายอาหารเครื่องดื่มในโรงเรียนจันจว้าวิทยาคม ( อ่านรายละเอียด )
25-03-2560 # ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ID Plan ( Download )
ข่าวสารช่องทางไลน ช่องทางร้องเรียนออนไลน์ ระบบกรอกข้อมูลนักเรียน
ดูรูปขนาดใหญ่ ร้องเรียนที่นี่ !!! สำหรับนักเรียน

 

ชาย หญิง รวม   ชาย หญิง รวม  
ชั้น ม.1/1 10 12 52 ชั้น ม.4/1 4 17 50  
ชั้น ม.1/2 12 15 ชั้น ม.4/2 16 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชั้น ม.2/1 12 18 59 ชั้น ม.5/1 1 6 30
ชั้น ม.2/2 13 16 ชั้น ม.5/2 15 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ชั้น ม.3/1 7 15 39 ชั้น ม.6/1 1 8 36
ชั้น ม.3/2 8 9 ชั้น ม.6/2 19 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รวม ม.ต้นทั้งหมด : 150
รวม ม.ปลายทั้งหมด : 116
รวมทั้งหมด : 266